free site creation software

Garden Plaza

Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

  • LOẠI HÌNH - Biệt thự 
  • DIỆN TÍCH - 155 m2, Hồ Chí Minh
  • SỐ PHÒNG - 
  • WC
  • NỘI THẤT - Bao gồm nội thất
  • GIÁ - 1.500$CONTENT$nbsp;

Mô tả

Theo phong thuỷ, “Trạch mệnh phải tương phối”. Tuy nhiên, nhiều gia chủ còn mơ hồ trong cách xác định về trạch và mệnh, cách diễn giải sau đây là dễ hiểu nhất: Trạch ở đây là đất, mệnh là người, trạch mệnh tương phối nghĩa là đất và người phải hoà hợp với nhau, không xung khắc. Trong trạch có hai loại: Đông tứ trạch và Tây tứ trạch tương ứng với đó người cũng gồm hai nhóm mệnh là Đông tứ mệnh và Tây tứ mệnh. Người Đông tứ mệnh thích hợp ở khu đất Đông tứ trạch và ngược lại. Mệnh của người phụ thuộc vào tuổi, trạch của đất phụ thuộc vào hướng.

Tiện ích

...

Bếp

Wifi

...

Liên hệ